Doppenschilderij/Bottlecap painting

doppenkunst/bottle cap art

Vandaag zijn we met bergen gekleurde doppen aan de slag gegaan en wat een geweldig leuke workshop was! Twee nieuwe kinderen die aan het eind van de middag blij en enthousiast naar huis gingen met een prachtig kunstwerk. En ook de kinderen die al eerder waren geweest vonden het weer super!

Today we went to work with mountains of colored bottlecaps and what a great and fun workshop it was! There were two new children who went home happy and excited at the end of the afternoon with a beautiful work of art. And also the children who had been here before had a super time!

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

Advertenties

Pasen/Easter

paasmandje/easter basket

Na maandenlang geen workshops voor kinderen te hebben gedaan, was het vandaag eindelijk weer zover. Met een klein groepje, wat voor de eerste keer wel fijn was, hebben we mandjes voor Pasen gemaakt. Dat wil zeggen, de mandjes waren al klaar, we hebben leuke dingen voor erin gemaakt. Ieder kreeg een groot ei en twee kleintjes om te versieren en een kip of haan. En wat zijn de resultaten weer leuk!

After not having done any workshops for children for months, today I finally started again. With a small group, which was quite good for the first time, we have made baskets for Easter. That is, the baskets were already there, we have made some nice thingsto put in it. Every one got a large egg and two little ones to decorate and a chicken or rooster. And the results are so much fun again!

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

Mandjes/Baskets.

mandje/basket

We hebben vandaag mandjes gemaakt tijdens de workshop. De basis is van karton. Eerst hebben de kinderen de bodem van het mandje mooi gekleurd en daarna de randen met wol doorgevlochten. Een hengsel eraan vonden de meiden ook wel leuk. En toen er nog wat tijd over was zijn sommige mandjes nog verder versierd met belletjes en glitter. Weer een geslaagde middag met prachtige resultaten!

Today we made baskets in the workshop. The base was made out of cardboard. First the children colored the bottom and after that they wove wool through the sides. A handle to carry the basket was very nice as well said the girls. When there was a little bit time left some of the baskets were decorated with little bells and glitter. Another succesfull afternoon with beautiful results!

mandje/basket

mandje/basket

mandje/basket

mandje/basket

Schilderijen/Paintings.

 

schilderij pauw/painting peacock

Schildersdoek, kwasten en verf werden vandaag gebruikt om prachtige schilderijen te maken. Bij het plaatsen van de foto’s merkte ik dat ik er eentje vergeten ben te fotograferen! Misschien kan ik die achteraf nog plaatsen.

Canvas, brushes and paint were used today to make beautiful paintings. When placing the pictures I noticed that I forgot to photograph one! Maybe I can post that one later.

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

Eierwarmers/Egg warmers.

Het is even stil geweest in de workshop. Ik had een korte pauze ingelast. Maar vandaag zijn we weer begonnen met het nieuwe programma met allemaal nieuwe workshops.

Omdat het bijna Pasen is hebben we vandaag eierwarmers gemaakt. En voor wie niet van gewone eieren houdt; hij kan natuurlijk ook prima over een chocolade ei J.

 

It’s been quiet here in the workshop. I had a short break. But today we have started again with the new program with all new workshops.

Because it is almost Easter we have made egg warmers today. And for those who do not like ordinary eggs; it can be put on a chocolate egg just as well.

eierwarmer/egg warmerPetje/Cap.

eierwarmer/egg warmer Kip/Chicken.

paashaas/easter bunnyPaashaas/Easter bunny.

eierwarmer/egg warmer Kuiken/Chicken.

eierwarmer/egg warmer Haan/Rooster.

Glas-in-lood/Stained glass.

Gisteren zijn we met ons gezin naar een oom en tante van mij geweest. Zij hebben een glasatelier (Glasatelier ANS) en gisteren hebben wij met zijn viertjes een workshop “glas-in-lood” gevolgd. We hebben een geweldig leuke dag gehad. De hele dag waren we bezig; eerst oefenen met glas snijden, daarna een ontwerpje maken en toen volgde het echte werk. De loodprofieltjes moesten worden gesneden, het glas op maat gemaakt en alles als een puzzel in elkaar gelegd. Er moest worden gesoldeerd, geschuurd en gepatineerd. Op het solderen na hebben ook de kinderen alles zelf gedaan. Petje af voor hen want het was best een lange dag en veel werk. En wat zijn we alle vier trots op het resultaat!

Yesterday our family visited an uncle and aunt of mine. They run a glass studio (Glasatelier ANS) and yesterday we attended a workshop “stained-glass”. We have had a great day. We were busy all day; first practise with glass cutting, then make a design and finally the real thing. The lead profiles had to be cut, glass cut to size and everything put together like a puzzle. There had to be soldered, sanded and patinated. Accept for the soldering the children have done everything myself. Hats off to them because it was quite a long day and a lot of work. And all four of us are so proud of the result!

 glas in lood/stained glass

 

glas in lood/stained glass

glas in lood/stained glass

glas in lood/stained glass

Speksteen/Soap stone.

Deze week is het vakantie bij ons. Normaal plan ik dan nooit een workshop maar toen ik de nieuwe lijst ging maken had ik de vakanties nog niet in mijn agenda staan. Nu was er voor degenen die niet weg gingen in de vakantie toch de mogelijkheid om iets leuks te komen maken. Dat heb ik geweten! Met tien kinderen hebben we een dier van speksteen gesneden. Het geeft wat rommel maar wat is het leuk om te doen! Er werd ijverig geraspt, gevijld en geschuurd. Uiteindelijk, toen alle diertjes prachtig glad waren, kwam het “tovermoment”. Het moment waarop ik de kale steen tot leven breng door er een laagje olie op te doen. Pas dan komt de tekening van de steen goed naar voren en dat levert altijd weer de nodige oh’s en ah’s op. Om vijf uur gingen er tien blije kinderen met een schitterend dier naar huis.

This week it is Spring holiday over here. Normally I never plan a workshop during the holidays but when I was making the new list I hadn’t written the holidays in my agenda yet. For those who stayed at home during the holiday there was the opportunity to create something fun anyway. It wasn’t unnoticed! With ten children we have cut an animal out of soapstone. It makes some mess but what fun it is to do! There was a lot of grating, filing and sanding. Eventually, when all creatures were beautifully smooth, the “magic moment” came. The moment I bring the bare stone to life by putting a layer of oil on it. It is then comes that the drawing of the stoneware comes out and that always delivers the lots of oh’s and ah’s on. At five o’clock ten happy children went home with a beautiful animal.

uil/owl

dolfijn/dolphin

pinguïn/penguin

eend/duck

uil/owl

olifant/elephant

pinguïn/penguin

 pinguïn/penguin

dolfijn/dolphin

uil/owl