Sjoukje

Maak kennis met Sjoukje. Deze week is ze in mijn workshopruimte neergestreken na een “zwangerschap” van zo’n zes maanden. Sjoukje is een verre nicht van Pinky Boots. Haar zag ik op een Amerikaanse site; The Crochet Crowd. Pinky Boots heeft mij geïnspireerd om een mascotte voor mijn workshop te maken. Maar dan wel een Nederlandse versie met de nodige elementen van klederdrachten uit ons land. Sjoukje is ongeveer 1,50 meter hoog.

Meet Sjoukje. This week she landed in my workshoproom after a “pregnancy” of about six months. Sjoukje is a long distance niece of Pinky Boots who I saw on an American site; The Crochet Crowd. Pinky Boots inspired me to make a mascotte form y workshop. Only I made a Dutch version with lots of elements of Dutch traditional clothing. Sjoukje is about 1,50 meter high.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, schoenen en binnen

Dit is Pinky Boots/This is Pinky Boots.

Eerst heb ik een basis gemaakt van kippengaas met een kop van piepschuim. Dit is daarna bekleed met papier-maché. Hier overheen ging een laag plakband zodat ze enigszins waterbestendig is.

First I made a base of chicken wire with a head made of styropor. This was covered with papier-maché. Then I put on a layer of tape to make her a little more waterproof.

Alle onderdelen die de ooievaar daarna moesten gaan bedekken zijn gehaakt van allerlei resten garen. Het in elkaar naaien van het geheel was een enorm werk, maar wat is ze leuk geworden!

 All the parts that had to cover the stork were crocheted with leftover yarn. Putting it all together was an enormous job, but didn’t Sjoukje turn out wonderfull?

Sjoukje, nog niet “aangekleed”/Sjoukje without her “clothes”.

Ketting/Necklace.

Mutsje/Bonnet.

Achterkant mutsje/Back of bonnet.

Vleugel/Wing.

Staart/Tail.

Klompen/Wooden shoes.

Krablap/Front.

Advertenties

Schilderen/Painting.

2017-01-10-15-34-24

Sinds bijna een jaar ben ik weer begonnen met vrijwilligerswerk. Eén keer in de maand ga ik schilderen met gehandicapten. Het is zo ontzettend leuk en dankbaar om te doen! Veel van hen zijn spastisch en sommigen hebben ook een verstandelijke beperking. De meesten kunnen met wat hulp zelf een kwast vasthouden, anderen kunnen zelfs dat niet. In zo’n geval moet ik schilderen op aanwijzing van degene met wie ik schilder. Een hele uitdaging! Eén keer heb ik geschilderd met iemand die niet zelf de kwast kon hanteren en die ook niet kon praten. Het enige wat hij kan is met zijn ogen ja of nee aangeven. Dan volgt er dus een vraagspel; wil je rood, wil je geel, wil je groen? Wil je rechte lijnen of golfjes? Wil je het van boven naar beneden of van links naar rechts? Met een grote of een dunne kwast? Uiteindelijk is het een erg leuk schilderij geworden. Helaas heb ik hier geen foto van maar van een aantal andere wel.

 

Since almost a year I started again with voluntary work. Once a month I paint with people with disabilities. It’s so nice and grateful to do! Many of them are spastic and some also have intellectual disabilities. Most can hold a brush with some help themselves, others can not even do that. In such a case, I paint on indication of the person I paint with. Quite a challenge! Once I painted with someone who could not handle a brush himself and who also could not talk. The only thing he can is indicate yes or no with his eyes . So then we start a question game; would you like red, would you like yellow, would you like green? Would you like straight lines or wavy? Do you want it from top to bottom or from left to right? With a large or a thin brush? Ultimately, it has become a very nice painting. Unfortunately I have no picture of it but from some others I do.

2016-10-04-14-51-04 2016-10-04-15-05-38

2017-01-10-15-21-50

2016-11-01-14-36-42

2016-12-06-15-01-59

2016-11-29-15-04-35

Fijne Kerst allemaal!/Merry Christmas everyone!

kerstkrans/christmas wreath

Een kerstkrans/A Christmas wreath

Er is al even een soort van radiostilte op mijn blog. Er zijn wel workshops geweest, maar ik heb niet de energie gehad om er iets over op mijn blog te schrijven.

Ik weet niet meer of ik hier al eerder iets over gezegd heb. In 2014 ben ik ernstig ziek geweest. Nu is alles gelukkig weer goed maar ik merk nu, ruim twee jaar later, dat ik nog lang niet de oude ben! We hebben nu twee weken vakantie voor de Kerst en wie weet kom ik er dan ook aan toe weer wat stukjes voor mijn blog te schrijven. Materiaal genoeg!

Voor de dames die elke twee weken bij mij komen haken heb ik kerstkaartjes gemaakt met een gehaakte kerstboom. En met al deze boompjes bij elkaar kan je leuke patroontjes leggen.

Bij deze wens ik iedereen een hele fijne Kerst en een mooi en creatief 2017!!

kerstboom/christmas tree

 

Een kerstboom van kerstbomen/A Christmas tree made out of Christmas trees.

 

There has been radio-silence on my blog for quite some time. There have been workshops, but I didn’t have the energy to write something about them on my blog.

I don’t know if I have mentioned anything about it before. I’ve been very ill in 2014. Thankfully everything is okay again but now, after two years, I sence that I’m still not the “old” Petra. We have two weeks of holiday now to celebrate Christmas and maybe now I’ll get around writing some notes form my blog. There’s enough to write about!

For the ladies who come crocheting with me every two weeks, I made Christmas cards with a crocheted Christmas tree. And with all these trees you can make nice patterns.

I want to wish you all warm Christmas and a beautiful and creative 2017!

kerstkrans/christmas wreath

Een andere kerstkrans. Of is het een grote ster?/Another Christmas wreath. Or is it a large star?

sterren/stars

Kleine sterren./Small stars.

sneeuwvlokken/snowflakes

Soort van sneeuwvlokken 😉 / A kind of snowflakes 😉

Doppenschilderij/Bottlecap painting

doppenkunst/bottle cap art

Vandaag zijn we met bergen gekleurde doppen aan de slag gegaan en wat een geweldig leuke workshop was! Twee nieuwe kinderen die aan het eind van de middag blij en enthousiast naar huis gingen met een prachtig kunstwerk. En ook de kinderen die al eerder waren geweest vonden het weer super!

Today we went to work with mountains of colored bottlecaps and what a great and fun workshop it was! There were two new children who went home happy and excited at the end of the afternoon with a beautiful work of art. And also the children who had been here before had a super time!

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

Pasen/Easter

paasmandje/easter basket

Na maandenlang geen workshops voor kinderen te hebben gedaan, was het vandaag eindelijk weer zover. Met een klein groepje, wat voor de eerste keer wel fijn was, hebben we mandjes voor Pasen gemaakt. Dat wil zeggen, de mandjes waren al klaar, we hebben leuke dingen voor erin gemaakt. Ieder kreeg een groot ei en twee kleintjes om te versieren en een kip of haan. En wat zijn de resultaten weer leuk!

After not having done any workshops for children for months, today I finally started again. With a small group, which was quite good for the first time, we have made baskets for Easter. That is, the baskets were already there, we have made some nice thingsto put in it. Every one got a large egg and two little ones to decorate and a chicken or rooster. And the results are so much fun again!

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

Fijne Kerst!/Merry Christmas!

 

Nijn & Luna

Ook Nijn en Luna vieren Kerst./ Nijn and Luna also celebrate Christmas.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Kijk Luna, ik heb een Kerstboom meegenomen!/ Look Luna, I brought a Christmas tree!

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

We beginnen met de slingers./We start with the garlands.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Luna, help! Ik zit vast in de slingers!/Luna, help! I’m stuck in the garlands!

Kerst met Nijn&Luna/Christmas with Nijn & Luna

Wil jij me de kerstballen aangeven Luna?/Please hand over de Christmas baubles Luna.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Er moet nog iets bovenop de boom Nijn./We still need something on top off the tree Nijn.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Kijk daar komt een duif aan!/Look there’s a pigeon!

Kerst met Nijn & una/Christmas with Nijn & Luna

Nu is de boom klaar!/Now the tree is finished!

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna.

Prettige Kerst allemaal!/Merry Christmas anyone!

 

Spiegeltjes en dromenvangers/Mirrors and dreamcatchers.

spiegeltjes/mirrors

Twee weken geleden had ik een rustige workshop. Er waren maar twee meiden maar het was wel weer erg gezellig. Ik had erg leuke spiegeltjes gevonden in de vorm van bloemen en die hebben we versierd.

Two weeks ago I had a quiet workshop. There were only two girls but we had a lovely time. I had found very nice mirrors in the form of flowers and those we have decorated.

spiegeltje/mirror

spiegeltje/mirror

Vandaag stond een “gouwe ouwe” op het programma: een dromenvanger maken. Dit is altijd weer een succes en ook vandaag zijn er weer prachtige kleurrijke dromenvangers gemaakt.

Today a “golden oldie” on the program: make a dreamcatcher. This is always a success and  today there have been made beautiful colorful dreamcatchers again.

dromenvanger/dreamcatcher

dromenvanger/dreamcatcher

dromenvanger/dreamcatcher

dromenvanger/dreamcatcher

dromenvanger/dreamcatcher

En wat is het leuk om aan het eind van de middag een tekening van één van de kinderen te krijgen!

And it’s so nice to get a drawing of one of the children at the end of the afternoon!

tekening/drawing