Doppenschilderij/Bottlecap painting

doppenkunst/bottle cap art

Vandaag zijn we met bergen gekleurde doppen aan de slag gegaan en wat een geweldig leuke workshop was! Twee nieuwe kinderen die aan het eind van de middag blij en enthousiast naar huis gingen met een prachtig kunstwerk. En ook de kinderen die al eerder waren geweest vonden het weer super!

Today we went to work with mountains of colored bottlecaps and what a great and fun workshop it was! There were two new children who went home happy and excited at the end of the afternoon with a beautiful work of art. And also the children who had been here before had a super time!

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

doppenschilderij/bottle cap art

Advertenties

Wat te doen met doppen?/What to do with bottle caps?

doppenhond/bottle cap dog

Vandaag zijn we weer aan de slag gegaan met doppen en lege flessen. De workshop heette “robots maken” maar het zijn niet echt robots geworden. Er zijn echter wel prachtige poppen ontstaan. Al doende kwam de fantasie steeds meer los en het was echt fantastisch om te zien hoe er gewerkt werd en wat er uiteindelijk is gemaakt. Kijk zelf maar…

Today we went to work with bottle caps and empty bottles again. The workshop was called “making robots” but robots is not really what has been made. However, there have been made some beautiful dolls. During the process the children used their imagination more and more and it was really fantastic to see how the children worked and what has been made in the end. Look for yourself …

doppenman/bottle cap man

doppenman/bottle cap man

doppenman/bottle cap man

doppenhond/bottle cap dog

Doppenkunst/Bottle cap art

toegangsdeur/entrance door

Een tijdje geleden schreef ik dat ik de meeste deuren er maar saai uit vind zien. Nu moet ik toegeven dat de deur van mijn nieuwe workshopruimte tot nu toe ook niet bijzonder was. Hij is dan wel netjes geschilderd en er zitten raampjes in maar daar heb je het dan ook mee gehad. Naast de deur is een groot blauw vlak en dat schreeuwde eigenlijk om iets fleurigs. Voor de robots die we eerder al eens gemaakt hadden (zie hier) had ik al een flinke voorraad doppen gespaard en daar heb ik nu een “kunstwerk” van gemaakt voor naast de deur. Ik ben er zelf best tevreden over en het staat erg vrolijk als je aan komt lopen. Wat vinden jullie ervan?

A while ago I wrote that I find most doors a little bit boring. Now I must admit that the door of my new workshop space wasn’t very spectacular as well. It is neatly painted and there are little windows in it but that’s all. Next to the door is a large blue panel that actually screamed for something colorful. For the robots that we previously made (see here) I had collected a considerable stock of bottle caps of which I now have made a “work of art” for the space next to the door. I am pretty happy about it and it is very cheerful if you come walking down the path. What do you guys think of it?

doppenkunst/bottle cap art

doppenkunst/bottle cap art

doppenkunst/bottle cap art

doppenkunst/bottle cap art

Robots/Robots

robot/robot

Het is al een tijdje geleden dat ik een berichtje op mijn blog heb geplaatst. De verbouwing van de schuur tot workshopruimte is in volle gang en daar zijn we natuurlijk druk mee. Goed, op dit moment wordt het meeste werk door de aannemer gedaan, maar de voorbereidingen en het achteraf opruimen doen we zelf.

Vorige week was het prachtig weer en had ik maar één aanmelding voor de workshop. Die heb ik afgezegd. Maar vandaag zijn we weer bezig geweest met een gloednieuw project. We hebben robots gebouwd van doppen en flessen (met dank aan al die mensen die de afgelopen tijd doppen voor mij hebben gespaard!). Het idee vond ik hier: http://bottlerobot.blogspot.nl/

Het ene bouwsel is wat meer robot geworden dan het andere maar ze zijn allemaal weer prachtig geworden!

It’s been a while since I’ve posted a message on my blog. The renovation of the barn into workshop space is in full swing and of course we are busy with that. Well, at this point most of the work is done by the contractor, but the preparations and the cleaning up afterwards is done by us.

Last week it was beautiful weather and I had only one registration for the workshop. Which I decided to cancel. But today we worked on a brand new project. We have built robots by bottle caps and bottles (thanks to all those people who have saved up bottle caps for me the past time!). The idea I found here: http://bottlerobot.blogspot.nl/

Some of the creations turned out to be more robot than others but they are all gorgeous!

Robot/Robot

robot/robot

robot/robot