Pasen/Easter

paasmandje/easter basket

Na maandenlang geen workshops voor kinderen te hebben gedaan, was het vandaag eindelijk weer zover. Met een klein groepje, wat voor de eerste keer wel fijn was, hebben we mandjes voor Pasen gemaakt. Dat wil zeggen, de mandjes waren al klaar, we hebben leuke dingen voor erin gemaakt. Ieder kreeg een groot ei en twee kleintjes om te versieren en een kip of haan. En wat zijn de resultaten weer leuk!

After not having done any workshops for children for months, today I finally started again. With a small group, which was quite good for the first time, we have made baskets for Easter. That is, the baskets were already there, we have made some nice thingsto put in it. Every one got a large egg and two little ones to decorate and a chicken or rooster. And the results are so much fun again!

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

Advertenties

Knutselen voor Pasen/Crafting for Easter.

 

paasevrsiering/easter decoration

Het is weer bijna Pasen. Gisteren heb ik met een flinke groep kinderen Paasversiering gemaakt. Je hebt er niet veel voor nodig. Een stapel eierdozen, verf, lijm, eventueel kleine pompoentjes (maar propjes watten werken ook prima) en groen (crêpe-)papier.

It is almost Easter. Yesterday I made Easter decorations with a large group of children. You don’t need much material. A pile of egg cartons, paint, glue, possibly small PomPoms (but balls of cotton also work fine) and green (crepe-) paper.

paashaasjes/Easter bunnies

Voor de rij paashaasjes zet je de eierdoos ondersteboven. Verf hem helemaal bruin. Elk “bolletje” wordt een haasje. Knip voor elke haas twee oren, verf die ook bruin en als alles droog is lijm je op elk haasje twee oren. Uit een stukje wit papier knip je tien oogjes en ook die plak je op de haasjes. Als neusjes kan je kleine pompoentjes gebruiken of een klein propje watten. Als je het leuk vindt kan je de haasjes ook nog tandjes geven van wit papier. Voor het gras knip je een reep groen crêpepapier en die knip je in zodat er franje ontstaat. Lijm dit rondom en in de gaten waar straks de eieren in gaan.

For the row Easter bunnies you put the egg carton upside down. Paint it brown all over. Each “ball” will be a bunny. Cut two ears for each bunny, paint them brown as well and when everything is dry, glue two ears on each bunny. From a piece of white paper you cut ten eyelets and you glue them on as well. You can use small PomPoms or small balls of cotton wool for the noses. If you want to you can also give them teeth made from white paper. For the grass you cut a bar of green crepe paper which you cut in to fringe. Glue this around and into the holes where the eggs will be put in.

eierdop/egg cup

Voor de eierdop knip je uit de hoek van een eierdoos één “kuil” met één “berg”. Schilder het in de kleur die jij wilt. De “berg” kan een haasje worden maar natuurlijk ook een kippetje. De “kuil” wordt het mandje van haas/kip waar straks het ei in staat. Ook dit haasje krijgt ogen, een neus en twee oren en eventueel een wipstaartje. Als je er een kippetje van maakt geef je deze van rood papier een kam, een snavel en lellen. Van veertjes kan je een staart en/of vleugels maken. Teken er oogjes op en klaar is je kippetje!

For the egg cup you cut out of the corner of a egg carton one “pit” with one “mountain”. Paint it the color that you want. The “mountain” will be the bunny but of course can also be a chicken. The “pit” is the basket of the bunny/chicken where the egg will go into. This bunny gets eyes, a nose and two ears as well and possibly a cuet bunny tail. If you are making a chicken you have to make it a comb, a beak and wattles out of red paper. From feathers you can give it a tail and/or wings. Draw on the eyelets on and ready is your chicken!

kippetjes/chickens

Voor de twee kippetjes knip je twee “bergjes” uit een eierdoos (meer kan natuurlijk ook!). Maak er kippetjes van op dezelfde manier als beschreven staat bij de eierdop. Je kan zo ook een rijtje haasjes maken.

For the two chicks you cut two “mountains” from an egg carton (or more of course!). Make them the same way as described for the egg cup. You can similarly create a row of bunnies.