Pasen/Easter

paasmandje/easter basket

Na maandenlang geen workshops voor kinderen te hebben gedaan, was het vandaag eindelijk weer zover. Met een klein groepje, wat voor de eerste keer wel fijn was, hebben we mandjes voor Pasen gemaakt. Dat wil zeggen, de mandjes waren al klaar, we hebben leuke dingen voor erin gemaakt. Ieder kreeg een groot ei en twee kleintjes om te versieren en een kip of haan. En wat zijn de resultaten weer leuk!

After not having done any workshops for children for months, today I finally started again. With a small group, which was quite good for the first time, we have made baskets for Easter. That is, the baskets were already there, we have made some nice thingsto put in it. Every one got a large egg and two little ones to decorate and a chicken or rooster. And the results are so much fun again!

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

paasmandje/easter basket

Advertenties

Eierwarmers/Egg warmers.

Het is even stil geweest in de workshop. Ik had een korte pauze ingelast. Maar vandaag zijn we weer begonnen met het nieuwe programma met allemaal nieuwe workshops.

Omdat het bijna Pasen is hebben we vandaag eierwarmers gemaakt. En voor wie niet van gewone eieren houdt; hij kan natuurlijk ook prima over een chocolade ei J.

 

It’s been quiet here in the workshop. I had a short break. But today we have started again with the new program with all new workshops.

Because it is almost Easter we have made egg warmers today. And for those who do not like ordinary eggs; it can be put on a chocolate egg just as well.

eierwarmer/egg warmerPetje/Cap.

eierwarmer/egg warmer Kip/Chicken.

paashaas/easter bunnyPaashaas/Easter bunny.

eierwarmer/egg warmer Kuiken/Chicken.

eierwarmer/egg warmer Haan/Rooster.

Knutselen voor Pasen/Crafting for Easter.

 

paasevrsiering/easter decoration

Het is weer bijna Pasen. Gisteren heb ik met een flinke groep kinderen Paasversiering gemaakt. Je hebt er niet veel voor nodig. Een stapel eierdozen, verf, lijm, eventueel kleine pompoentjes (maar propjes watten werken ook prima) en groen (crêpe-)papier.

It is almost Easter. Yesterday I made Easter decorations with a large group of children. You don’t need much material. A pile of egg cartons, paint, glue, possibly small PomPoms (but balls of cotton also work fine) and green (crepe-) paper.

paashaasjes/Easter bunnies

Voor de rij paashaasjes zet je de eierdoos ondersteboven. Verf hem helemaal bruin. Elk “bolletje” wordt een haasje. Knip voor elke haas twee oren, verf die ook bruin en als alles droog is lijm je op elk haasje twee oren. Uit een stukje wit papier knip je tien oogjes en ook die plak je op de haasjes. Als neusjes kan je kleine pompoentjes gebruiken of een klein propje watten. Als je het leuk vindt kan je de haasjes ook nog tandjes geven van wit papier. Voor het gras knip je een reep groen crêpepapier en die knip je in zodat er franje ontstaat. Lijm dit rondom en in de gaten waar straks de eieren in gaan.

For the row Easter bunnies you put the egg carton upside down. Paint it brown all over. Each “ball” will be a bunny. Cut two ears for each bunny, paint them brown as well and when everything is dry, glue two ears on each bunny. From a piece of white paper you cut ten eyelets and you glue them on as well. You can use small PomPoms or small balls of cotton wool for the noses. If you want to you can also give them teeth made from white paper. For the grass you cut a bar of green crepe paper which you cut in to fringe. Glue this around and into the holes where the eggs will be put in.

eierdop/egg cup

Voor de eierdop knip je uit de hoek van een eierdoos één “kuil” met één “berg”. Schilder het in de kleur die jij wilt. De “berg” kan een haasje worden maar natuurlijk ook een kippetje. De “kuil” wordt het mandje van haas/kip waar straks het ei in staat. Ook dit haasje krijgt ogen, een neus en twee oren en eventueel een wipstaartje. Als je er een kippetje van maakt geef je deze van rood papier een kam, een snavel en lellen. Van veertjes kan je een staart en/of vleugels maken. Teken er oogjes op en klaar is je kippetje!

For the egg cup you cut out of the corner of a egg carton one “pit” with one “mountain”. Paint it the color that you want. The “mountain” will be the bunny but of course can also be a chicken. The “pit” is the basket of the bunny/chicken where the egg will go into. This bunny gets eyes, a nose and two ears as well and possibly a cuet bunny tail. If you are making a chicken you have to make it a comb, a beak and wattles out of red paper. From feathers you can give it a tail and/or wings. Draw on the eyelets on and ready is your chicken!

kippetjes/chickens

Voor de twee kippetjes knip je twee “bergjes” uit een eierdoos (meer kan natuurlijk ook!). Maak er kippetjes van op dezelfde manier als beschreven staat bij de eierdop. Je kan zo ook een rijtje haasjes maken.

For the two chicks you cut two “mountains” from an egg carton (or more of course!). Make them the same way as described for the egg cup. You can similarly create a row of bunnies.

Paasmandje/Easter basket.

paasmandje/easter basket
Nog een paar dagen en het is Pasen. De kinderen gaan natuurlijk paaseitjes zoeken en die moeten ergens in. Van een oud melkpak heb ik een paasmandje geknutseld.
It is only a few days before Easter. Of course the children will have an Easter egg hunt. And those eggs have to be put into something. I made an Easter egg basket out of an old milk jug.

melkpak/milk jug
Zorg dat het pak goed schoon is van binnen en buiten.
Make sure the milk jug is cleaned out really well, both inside and outside.

melkpak/milk jug
Teken met een stift de omtrek van het mandje.
Draw the contours of a basket with a felt tip pen.

paasmandje/easter basket
Snijd of knip het mandje uit en snijd of knip gleuven in het onderste deel. Niet de delen van de hengsels aan elkaar (dit kan natuurlijk ook met plakband).
Cut out the basket and make cuts in the lower part. Staple the parts of the handle together (or use tape).

paasmandje/easter basket
Weef nu door de gleuven met materiaal dat je leuk vindt. Je kunt van alles gebruiken; draadjes wol, lintjes, strookjes papier of stof.
Weave through the cuts with material you like. You can use all kinds of things; threads of wool, ribbons, strips of paper or fabric.

paasmandje/easter basket
Als je bovenaan de gleuven bent werk je de rand af. Als laatste versier je het hengsel. Laat de paashaas maar komen.
When you are at the top of the cuts you finish off the edge. Last but not least you decorate the handle. The Easter bunny is welcome!

paasmandje/easter basket

Meer paaseieren/More easter eggs

In Nederland is het inmiddels min of meer de gewoonte om met Pasen een tak binnen neer te zetten en deze met kleine paaseitjes en andere kleine dingetjes te versieren. In Duitsland zag ik daar vorig jaar voor het eerst een variant op. Daar versiert men buiten in de tuin een boom(pje) op dezelfde manier. Het zag er ontzettend leuk uit en dus besloot ik dit jaar thuis de sering bij de tuindeuren met (plastic) eieren te versieren. Op de foto kan je het helaas niet zo heel erg goed zien en eigenlijk zouden er nog meer eitjes in de boom moeten voor meer effect. Maar de voorraad plastic eieren was op. En ja, je ziet het goed, er hangt een pot pindakaas in de boom. Eigenlijk zou ik hem nu weg moeten halen omdat het geen winter meer is, maar de mezen zijn er gek op en het is zo’n leuk gezicht om ze in die pot bezig te zien.

 

In the Netherlands it has become more or less normal to put a branch in the house with Easter and decorate this with small Easter eggs and other little thing. Last year in Germany I saw something alike. There they decorate a tree in the garden in the same way. It looked incredibly nice so I decided to decorate the small tree that is standing next to the garden doors with (plastic) eggs. Unfortunately you can not see it very well on the picture and actually there should have been even more eggs in the tree for more effect. But I ran out of plastic eggs. And yes, you have spotted well, there is a jar of peanut butter in the tree. I should take it away now because it is not winter anymore, but the tits are  crazy about it and it is such a nice sight to see them eating out of it.

Onze Paasboom/Our Easter tree

Paaseieren/Easter eggs

Op school gaan de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 komende donderdag paaseieren zoeken. Dit doen ze altijd in een stukje bos, niet ver van de school vandaan. Daar staat ook een oude watertoren waar de Paashaas dan ligt te slapen. Grote pret natuurlijk om eerst met zijn allen de Paashaas wakker te roepen! En daarna gaat iedereen eieren zoeken. Dit jaar moeten de kinderen allemaal van te voren twee gekleurde, gekookte eieren meenemen die dan voor hen in het bos verstopt worden. Er zijn ook tien mooi beschilderde ganzeneieren verstopt. Wie er eentje vindt mag hem mee naar huis nemen. Samen met een andere moeder heb ik de ganzeneieren beschilderd. We hebben ze op school gemaakt en ze zijn al door heel wat kinderen bewonderd. Het zijn leuke “kunstwerkjes” geworden. Zie hier het resultaat.

 

At school the children of the first three groups go on Easter egg hunt next Thursday. They always do this in a piece of the woods, not far from school. There is also an old water tower where the Easter Bunny than lies asleep. Great fun of course when the children all together shout to wake the Easter Bunny! And then everyone goes searching for the eggs. All the children bring two colored boiled eggs to school one or two days before the search. Those will be hidden for them in the woods. There are also ten beautifully painted goose eggs hidden. The child that finds one gets to take it home. Along with another mother I have painted the goose eggs. We have been painting them  at school and they have been admired by quite a few children already . They have become nice “pieces of art”. Here is the result.