Vilten/Felting.

stenen vilten

Zelf vilt maken is ontzettend leuk om te doen. Je hebt er niet veel voor nodig en het resultaat is elke keer weer anders. Vandaag heb ik met de kinderen in de workshop vilt om stenen gemaakt. Deze vrolijk gekleurde stenen kan je als deurstop gebruiken of als presse-papier.

Wat heb je nodig? Lontwol in verschillende kleuren (tegenwoordig in veel hobbywinkels te koop), heet water en zeep. Veel vilters gebruiken olijfzeep maar “gewone” handzeep of afwasmiddel werkt ook prima. Verder heb je natuurlijk nog iets nodig waar je vilt omheen wilt maken. In ons geval een flinke steen.

Making felt is great fun to do. You don’t need much and the result is never the same. Today I have felted on stones with the children in the workshop. This brightly colored stones can be used as a doorstop or paperweight.  What do you need? Wool roving in different colors (nowadays in many hobby shops for sale), hot water and soap. Many use olive soap but “ordinary”  hand soap or dish soap works great as well. Furthermore, you obviously still need something to felt around . In our case a hefty stone.

benodigdheden vilten/felting material

Trek kleine plukjes uit de lontwol en leg die over de steen heen. Leg de plukjes allemaal in dezelfde richting.

Pull small tufts from the wool roving and put that over the stone. Put them  all in the same direction.

eerste laag/firts layer

Als je het eerste dunne laagje hebt gemaakt begin je met het tweede laagje. Leg dit haaks op de eerste laag.

If you have created the first thin layer you start with the second layer. Put it at across the first layer.

tweede laag/second layer

Als je twee tot drie laagjes hebt gemaakt kan je plukjes in extra kleurtjes aan gaan brengen.

If you have created two to three layers you can put on tufts of extra colors.

met alle kleurtjes/with all colors

Wanneer de kleuren naar je zin zijn en de steen helemaal goed is bedekt ga je de steen met heet water besprenkelen (niet onderdompelen! Dan druipt je wol er weer net zo hard af.). Maak je handen ook nat en doe een flinke scheut afwasmiddel op je handen.

When the colors are to your liking and the stone is covered all the way you start sprinkling the stone with hot water (do not submerge! Your wool would come of again). Wet your hands and put a splash of dish soap on your hands.

nat/wet

Wrijf je handen tot er een lekker sopje ontstaat en pak de steen voorzichtig op. Verdeel de zeep over de steen en begin met de zeep zachtjes in de wol te kloppen. In eerste instantie zal de wol nog een beetje aan je handen blijven plakken maar dat wordt na wat “kneden” steeds minder. Na een tijdje gaan de vezels zich steeds meer aan elkaar hechten en begint het al iets meer op vilt te lijken. Je kunt dan wat meer over de wol gaan wrijven waardoor de vezels steeds meer aan elkaar gaan hechten en er langzaam maar zeker vilt ontstaat. Eerst zit de steen nog wat ruim in zijn jasje maar na verloop van tijd zal je merken dat de viltlaag steeds strakker om de steen gaat zitten.

Rub your hands it starts foaming nicely and pick up the stone gently. Divide the soap over the stone and start tapping in the soap gently in the wool. At first, the wool is still sticking a little to your hands but that will become less after some “kneading”.  After a while the fibers attach to each other and are starting to become a little more like felt. You can then go rub a bit more over the wool so that the fibers attach to each other and the wool turns into felt. At first the stone’s jacket is still a bit big but after a while you will notice that the felt layer gets tighter around the stone.

gevilt/felted

Als het vilt echt goed om de steen zit kan je hem onder de kraan uitspoelen tot alle zeep eruit is. Probeer zoveel mogelijk water uit de steen “te knijpen” en laat hem goed drogen (zelfs op de verwarming kan dit een paar uur duren).

When the felt is really tight around the stone you can rinse it under the tap until all the soap is washed out. Try to “squeeze” as much water as possible from the stone and allow it to dry properly (even on the heating this can take a few hours).

stenen vilten

De kinderen hadden nog wat tijd over en hebben toen ook nog vilt om een jampot gemaakt. Superleuk als vaas!

The children still had some time left and then also felted around a jam jar. Super fun as a vase!

gevilte stenen en vaasjes/felted stones and vases

gevilte stenen en vaasjes/felted stones and vases

Advertenties

Plantenhoofden/Planter heads

plantenhoofd/planter head

Vandaag was het weer workshopdag. We waren maar met zijn vieren maar dat vind ik nooit zo erg als we iets gaan doen dat ik nog niet eerder heb geprobeerd. Dit keer hebben we bloempothoofden gemaakt. Geen idee hoe ik die dingen anders zou moeten noemen.

Today was workshopday again. There were only four of us but I think that isn’t a bad thing when we are going to do something that I haven’t tried before. This time we made flower pot heads. No idea how I should name these things differently.

We begonnen met een plastic bakje.

We started with a plastic tray.

basis plantenhoofd/base planter head

Van zelfhardende klei hebben we een lange dunne plak gemaakt en die om het bakje heengerold. Met een natte vinger kan je dan de naad mooi dicht en gladstrijken. Daarna maak je er met klei een gezicht op. Dat kan zo mooi, leuk of gek als je zelf wilt. Als de klei na een paar dagen goed droog is kan je het hoofd eventueel nog beschilderen en/of lakken maar wij laten hem “naturel”. Plant erin en klaar ben je!

Of air-hardening clay, we made a long thin strip and rolled it around the tray. With a wet finger, you can close and smooth out the seam. Then you make a face on it with clay. That can be as beautiful, cute or crazy as you like. When the clay is fully dry after a few days  you can paint or lacquer the head if you want to but we kept them “natural”. Put a plant it and you are ready!

plantenhoofd/planter head

plantenhoofd/planter head

plantenhoofd/planter head

Verander het “kapsel” van je hoofd af en toe of zet verschillende hoofden bij elkaar.

Change the “haircut” of your head every now and then or put different heads together.

plantenhoofden/planter heads

Witte Wieven/White Women.

witte wieven/white woman
Een tijdje geleden werd er op de school van onze kinderen aan een project gewerkt. Elke klas had een eigen onderwerp. Eén van de klassen had als thema “sagen en legenden”. In onze omgeving is één van de bekendste legendes die van de Witte Wieven.
Lang geleden woonde er aan de rand van Zwiep (bij Lochem) een boer. Hij had geen zonen, alleen een dochter, Johanna. De boer wilde graag dat Johanna zou trouwen met Hendrik, een zoon van een rijke boer. Johanna wilde veel liever met Albert trouwen, een arme boerenjongen.
De vader van Johanna bedacht een plan en liet de beide jongens een proef afleggen. Ze moesten ’s nachts naar de kuil in het bos gaan waar de Witte Wieven woonden en daar een spit ingooien. Degene die als eerste terug zou komen mocht met Johanna trouwen.
Hendrik had een snel paard maar werd bang in het donker en gooide het spit ergens n de struiken en ging er vandoor. Albert had een oud paard. Verblind door liefde reed hij door tot de kuil en gooide het spit erin. De Witte Wieven kwamen krijsend uit de kuil en achtervolgden Albert. Hij wist echter uit hun handen te blijven en kwam veilig aan bij het huis van Johanna.
Johanna’s vader hield woord en liet Albert trouwen met Johanna. De dag na de bruiloft vond Albert in de nevels op de stoep van de boerderij van het bruidspaar een spit. En het spit blijkt van goud te zijn!
De Witte Wieven bleken het goed voor te hebben met Albert en Johanna en ze leefden nog lang en gelukkig.

A while ago, at our children’s school they had a project. Each class had its own theme. One of the classes had the theme “sagas and legends”. In our surroundings one of the most famous legends is of the White Women. Long ago on the edge of Zwiep (near Lochem) there lived a farmer. He had no sons, only a daughter, Johanna. De farmer was keen that Johanna married Hendrik, a son of a wealthy farmer. Johanna much rather wanted to marry Albert, a poor farmers boy. The father of Johanna came up with a plan and left the both guys a trial. They had to go to the pit in the forest at night where the White Women lived and they had to throw a spit into the pit. The first one that would come back could marry Johann. Hendrik had a quick horse but was afraid of the dark and threw the spit in the bushes and ran off. Albert had an old horse. Blinded by love, he drove to the pit and threw the spit in it. The White Women came out of the pit screaming and chased Albert. He managed to stay out of their hands and arrived safely at Johanna’s house.
Johanna’s father kept his word and let Albert marry Johanna. The day after the wedding Albert found in the mists on the pavement of the farm of the bridal couple a spit. And the spit turns out to be made of gold! The White Women meant well for Albert and Johanna and they lived happily ever after.

skelet/skeleton
Voor het project heb ik in de groep geholpen met het maken van Witte Wieven.
Maak eerst van pijpenragers een skelet.
For the project I helped the group making White Women.
First, create a skeleton of pipe cleaners.

skelet papier maché/skeleton paper maché
Maak daar met papier maché armen, benen en een hoofd aan. Zorg dat je poppetje al wel en de goede houding zit. Na het drogen kan je er niet veel meer aan verbuigen.
Make arms, legs and a head from paper maché. Make sure you put your doll already in the right position. After drying you can’t bend any more.
beschilderd/painted
Als de papier maché goed gedroogd is kan je je pop beschilderen.
If the paper maché has dried properly, you can paint your doll.
met haar/with hair
Maak haren van (uitgerafelde) wol.
Make hair out of (pulled) wool.
Wit Wief/White Woman
Maak een jurk van een stukje oud laken en bind dit rondom de taille vast met een stukje touw. Geef het Witte Wief tenslotte nog een bezem van takjes om op te vliegen.
Make a dress from a piece of old cloth and tie with a piece of string around the waist . Finally give the White Woman a broom of twigs to fly on.

Paasmandje/Easter basket.

paasmandje/easter basket
Nog een paar dagen en het is Pasen. De kinderen gaan natuurlijk paaseitjes zoeken en die moeten ergens in. Van een oud melkpak heb ik een paasmandje geknutseld.
It is only a few days before Easter. Of course the children will have an Easter egg hunt. And those eggs have to be put into something. I made an Easter egg basket out of an old milk jug.

melkpak/milk jug
Zorg dat het pak goed schoon is van binnen en buiten.
Make sure the milk jug is cleaned out really well, both inside and outside.

melkpak/milk jug
Teken met een stift de omtrek van het mandje.
Draw the contours of a basket with a felt tip pen.

paasmandje/easter basket
Snijd of knip het mandje uit en snijd of knip gleuven in het onderste deel. Niet de delen van de hengsels aan elkaar (dit kan natuurlijk ook met plakband).
Cut out the basket and make cuts in the lower part. Staple the parts of the handle together (or use tape).

paasmandje/easter basket
Weef nu door de gleuven met materiaal dat je leuk vindt. Je kunt van alles gebruiken; draadjes wol, lintjes, strookjes papier of stof.
Weave through the cuts with material you like. You can use all kinds of things; threads of wool, ribbons, strips of paper or fabric.

paasmandje/easter basket
Als je bovenaan de gleuven bent werk je de rand af. Als laatste versier je het hengsel. Laat de paashaas maar komen.
When you are at the top of the cuts you finish off the edge. Last but not least you decorate the handle. The Easter bunny is welcome!

paasmandje/easter basket

Kerstversiering deel 2/Christmas decoration part 2

Bij Kerst horen natuurlijk kerstbomen. Hier de beschrijvingen van twee kerstbomen die door kinderen gemaakt kunnen worden.

De eerste boom is gemaakt van plankjes. Zaag een plankje zo lang als de totale hoogte van de boom moet worden. Voor de takken zaag je een aantal plankjes die in lengte aflopen. Timmer elk plankje met een paar spijkers op de stam vast. Dan kan je de boom versieren met alles wat je maar mooi vindt. Wij hebben in elke tak nog een spijker getimmerd (niet helemaal erin, hij moet nog een stukje uitsteken) waar slingers en kerstballetjes aan gehangen kunnen worden.

With Christmas belong Christmas trees of course . Here are the descriptions of two Christmas trees that can be made by children. The first tree is made of boards. Saw a Board as long as the total height of the tree should be. For the branches saw a number of boards that expire in length. Nail each platter with a few nails on the stem. Then you can decorate the tree with anything you like. We have put another nail in each branch (not all the way, leave it sticking out a bit) on which you can hang garlands and Christmas baubles.

kerstboom van hout/wooden christmas tree

De tweede boom is van karton gemaakt.

Vouw een stuk papier dubbel, teken daar een halve kerstboom op en knip deze uit. Als je het papier openvouwt heb je een hele boom. Dit is je “patroon”.

The second tree is made of cardboard.  Fold a piece of paper, draw half a Christmas tree on it and cut this out. If you unfold the paper you have a whole tree. This is your “pattern”. 

patroon kerstboom/pattern christmas tree

Neem een stuk karton (bijvoorbeeld van een doos van de supermarkt) en teken daar met behulp van je patroon twee bomen op.

Take a piece of cardboard (for example, from a box of the supermarket) and draw two trees on it using your pattern.

kerstboom van karton/cardboard christmas tree

Snijd of knip de bomen uit. Maak nu in de ene boom een gleuf van boven tot het midden en in de andere boom een gleuf van onder tot het midden.

Cut out the trees. Now, create a slit in one tree from the top to the middle and in the other tree a slit from the bottom to the middle.

kerstboom van karton/cardboard christmas tree

Je kunt de twee bomen nu in elkaar schuiven en verder versieren.

You can now slide the two trees together and decorate further.

kerstboom karton/cardboard christmas tree

Vandaag hebben de kinderen tijdens een workshop ook zulke bomen gemaakt en zo hadden we een heel kerstbomenbos bij elkaar. Helaas ben ik vergeten hier een foto van te maken…Gelukkig had ik nog de twee voorbeelden die ik zelf eerder had gemaakt.

Today, the children also created such trees during a workshop and so we had a whole Christmas tree forest. Unfortunately I forgot to make a picture of it… Luckily I still had the two examples I made earlier.

kerstbomen/christmas trees

Kerstversiering deel 1/ Christmas decorations part 1

kerstengel/christmas angel

Kerstmis is in zicht en dat betekent dat veel van de knutselwerkjes de laatste tijd met Kerst te maken hebben. Afgelopen week heb ik voor het eerst een workshop voor volwassenen gegeven met als thema “Kerstknutselen met kinderen van 0 tot 4 jaar”. Iedereen was erg enthousiast en er is de hele avond hard gewerkt. Een deel van de verschillende versieringen die we gemaakt hebben laat ik de komende tijd hier op mijn blog zien. Om te beginnen een kerstengel.

Christmas is on its way which means that a lot of the crafting in the past few weeks was “Christmassy”. This week I gave a workshop for adults for the first time. The theme was “Christmas crafting with children from 0 till 4 years old”. Everyone was very enthousiastic and they all worked very hard the whole evening. I will show part of the decorations we made on my blog in the coming week(s). Starting with an angel.

kerstengel/christmas angel

kerstengel/christmas angel

Dit is het patroon voor de engel/This is the pattern for the angel.

Knip de engel uit en versier haar met verf, potloden, stiften, glitter, watten voor de haren of wat je verder maar mooi vindt. Vouw haar dan in elkaar. Je kan haar bovenop de kerstboom zetten of met een draadje in de boom hangen.

Cut out the angel and decorate it with paint, crayons, glitter, cotton as hair or anything else you like. Fold into an angel. You can put it on top of the Christmas tree or hang it in the tree with a piece of thin yarn.

kerstengelen/christmas angels

Deze kerstengelen zijn gemaakt van papieren taartkleedjes.

These angels were made out of paper cake doilies.

Dromenvanger maken/Making a dream catcher

Afgelopen woensdag heb ik weer een workshop dromenvangers maken gehouden. En dit keer heb ik foto’s gemaakt van elke stap zodat ik eindelijk de lang geleden beloofde werkbeschrijving kan geven.

Last wednesday I had another workshop of making dream catchers. And this time I made photos of every step so I finally can give the long ago promised tutorial.

Wat heb je nodig?

Een metalen ring

Wol in de kleuren die je mooi vindt

Kralen

Veertjes

Een naald

What do you need?

A metal ring

Wool in the colors that you like

Beads

Feathers

A needle

Omwikkel de ring met wol (smal lint werkt ook prima). Zet het begin vast met een stukje plakband zodat het niet ronddraait. Als je rond bent hecht je af met een klein knoopje.

Wrap the wool around the ring (narrow ribbon also works fine). Secure the beginning with a piece of sticky tape so that it will not start spinning. If you’re all the way around tie off with a small knot.

Neem een lange draad van de wol waarmee je het middenstuk wilt maken. Rijg de kralen die je in het middenstuk wilt aan de draad.

Nu kan je op twee manieren verder gaan.

De eenvoudige manier: wikkel de draad om de ring. Zorg hierbij dat het enigszins regelmatig verdeeld is. Ook hier hecht je af met een klein knoopje.

Take a long thread of the wool with which you want to create the middle. Thread the beads you want in the middle onto the thread . Now you can proceed in two ways. The simple way: wrap the thread around the ring. Make sure that it is distributed evenly. Finish off with a small knot here too.

De tweede manier is wat ingewikkelder. Ik kan het niet zo goed beschrijven dus ik hoop dat de foto’s duidelijk genoeg zijn. Ga door tot je helemaal in het midden bent.

The second way is a bit more complicated. I can’t describe it very well so I hope that the photos are clear enough. Continue until you’re in the middle.

Als dit klaar is heb je het grootste werk achter de rug. Knip drie draden voor onderaan de dromenvanger. Vouw ze dubbel en bevestig ze aan de ring. Rijg een kraal aan elke draad en leg er een knoopje onder. Zorg dat je nog voldoende draad onderaan over hebt om daarmee een veertje vast te knopen. Knip daarna het overtollige draad af en schuif de kraal voorzichtig over het uiteinde van de veer.

If this is done you have the most work completed. Cut three threads of wool for the bottom of the dream catcher. Fold them double and attach to the ring. Thread a bead to each thread and make a knot below. Make sure you have enough thread at the bottom to tie  a feather. Then cut the excess thread and slide the bead gently over the end of the feather.

Als laatste knip je nog een draad. Maak hier een lus van en maak die aan de bovenkant van de dromenvanger vast zodat je die kan ophangen. Rijg er eventueel nog een kraal aan om het af te maken. Maak er dan nog wel een knoopje boven zodat de kraal er niet af kan.

Last but not least you cut another thread. Make a loop of it and attach it at the top of the dream catcher so you can hang it. You may put another bead  on it to finish it. Make a knot at the top so that the bead can not come off.