Fijne Kerst!/Merry Christmas!

 

Nijn & Luna

Ook Nijn en Luna vieren Kerst./ Nijn and Luna also celebrate Christmas.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Kijk Luna, ik heb een Kerstboom meegenomen!/ Look Luna, I brought a Christmas tree!

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

We beginnen met de slingers./We start with the garlands.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Luna, help! Ik zit vast in de slingers!/Luna, help! I’m stuck in the garlands!

Kerst met Nijn&Luna/Christmas with Nijn & Luna

Wil jij me de kerstballen aangeven Luna?/Please hand over de Christmas baubles Luna.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Er moet nog iets bovenop de boom Nijn./We still need something on top off the tree Nijn.

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna

Kijk daar komt een duif aan!/Look there’s a pigeon!

Kerst met Nijn & una/Christmas with Nijn & Luna

Nu is de boom klaar!/Now the tree is finished!

Kerst met Nijn & Luna/Christmas with Nijn & Luna.

Prettige Kerst allemaal!/Merry Christmas anyone!

 

Advertenties

Kerstkransen/Christmas wreaths

kerstkrans/christmas wreath

Tien kinderen zaten er vandaag in de workshopruimte! We hebben prachtig versierde kransen voor Kerstmis gemaakt. Eerst hebben de kinderen een strokrans met groen omwikkeld. Daarna maakte iedereen versieringen om aan de krans te hangen. Kerstballen van schijfjes hout (met dank aan de buurman van mijn ouders voor het zagen!), boompjes van takjes, engeltjes en wat er verder in de kinderen opkwam. Het resultaat is weer geweldig en er zullen nu heel wat kamers gesierd worden door zo’n mooie krans.

Ten children were there today in the workshop! We have made beautifully decorated wreaths for Christmas. First, the children wrapped a straw wreath with decorating green . After that everyone made decorations to hang onto the wreath. Christmas balls of discs of wood (thanks to the neighbor of my parents who did the sawing!), trees of twigs, cherubs and whatever else came to mind to the children. The result is amazing and there will now be a lot of rooms decorated with such a beautiful wreath.

kerstkrans/christmas wreath

kerstkrans/christmas wreath

kerstkrans/christmas wreath

kerstkrans/christmas wreath

kerstkrans/christmas wreath

kerstkransen/christmas wreaths

kerstkrans/christmas wreath

Kerstversiering deel 2/Christmas decoration part 2

Bij Kerst horen natuurlijk kerstbomen. Hier de beschrijvingen van twee kerstbomen die door kinderen gemaakt kunnen worden.

De eerste boom is gemaakt van plankjes. Zaag een plankje zo lang als de totale hoogte van de boom moet worden. Voor de takken zaag je een aantal plankjes die in lengte aflopen. Timmer elk plankje met een paar spijkers op de stam vast. Dan kan je de boom versieren met alles wat je maar mooi vindt. Wij hebben in elke tak nog een spijker getimmerd (niet helemaal erin, hij moet nog een stukje uitsteken) waar slingers en kerstballetjes aan gehangen kunnen worden.

With Christmas belong Christmas trees of course . Here are the descriptions of two Christmas trees that can be made by children. The first tree is made of boards. Saw a Board as long as the total height of the tree should be. For the branches saw a number of boards that expire in length. Nail each platter with a few nails on the stem. Then you can decorate the tree with anything you like. We have put another nail in each branch (not all the way, leave it sticking out a bit) on which you can hang garlands and Christmas baubles.

kerstboom van hout/wooden christmas tree

De tweede boom is van karton gemaakt.

Vouw een stuk papier dubbel, teken daar een halve kerstboom op en knip deze uit. Als je het papier openvouwt heb je een hele boom. Dit is je “patroon”.

The second tree is made of cardboard.  Fold a piece of paper, draw half a Christmas tree on it and cut this out. If you unfold the paper you have a whole tree. This is your “pattern”. 

patroon kerstboom/pattern christmas tree

Neem een stuk karton (bijvoorbeeld van een doos van de supermarkt) en teken daar met behulp van je patroon twee bomen op.

Take a piece of cardboard (for example, from a box of the supermarket) and draw two trees on it using your pattern.

kerstboom van karton/cardboard christmas tree

Snijd of knip de bomen uit. Maak nu in de ene boom een gleuf van boven tot het midden en in de andere boom een gleuf van onder tot het midden.

Cut out the trees. Now, create a slit in one tree from the top to the middle and in the other tree a slit from the bottom to the middle.

kerstboom van karton/cardboard christmas tree

Je kunt de twee bomen nu in elkaar schuiven en verder versieren.

You can now slide the two trees together and decorate further.

kerstboom karton/cardboard christmas tree

Vandaag hebben de kinderen tijdens een workshop ook zulke bomen gemaakt en zo hadden we een heel kerstbomenbos bij elkaar. Helaas ben ik vergeten hier een foto van te maken…Gelukkig had ik nog de twee voorbeelden die ik zelf eerder had gemaakt.

Today, the children also created such trees during a workshop and so we had a whole Christmas tree forest. Unfortunately I forgot to make a picture of it… Luckily I still had the two examples I made earlier.

kerstbomen/christmas trees