Mandjes/Baskets.

mandje/basket

We hebben vandaag mandjes gemaakt tijdens de workshop. De basis is van karton. Eerst hebben de kinderen de bodem van het mandje mooi gekleurd en daarna de randen met wol doorgevlochten. Een hengsel eraan vonden de meiden ook wel leuk. En toen er nog wat tijd over was zijn sommige mandjes nog verder versierd met belletjes en glitter. Weer een geslaagde middag met prachtige resultaten!

Today we made baskets in the workshop. The base was made out of cardboard. First the children colored the bottom and after that they wove wool through the sides. A handle to carry the basket was very nice as well said the girls. When there was a little bit time left some of the baskets were decorated with little bells and glitter. Another succesfull afternoon with beautiful results!

mandje/basket

mandje/basket

mandje/basket

mandje/basket

Advertenties

Schilderijen/Paintings.

 

schilderij pauw/painting peacock

Schildersdoek, kwasten en verf werden vandaag gebruikt om prachtige schilderijen te maken. Bij het plaatsen van de foto’s merkte ik dat ik er eentje vergeten ben te fotograferen! Misschien kan ik die achteraf nog plaatsen.

Canvas, brushes and paint were used today to make beautiful paintings. When placing the pictures I noticed that I forgot to photograph one! Maybe I can post that one later.

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

schilderij/painting

Eierwarmers/Egg warmers.

Het is even stil geweest in de workshop. Ik had een korte pauze ingelast. Maar vandaag zijn we weer begonnen met het nieuwe programma met allemaal nieuwe workshops.

Omdat het bijna Pasen is hebben we vandaag eierwarmers gemaakt. En voor wie niet van gewone eieren houdt; hij kan natuurlijk ook prima over een chocolade ei J.

 

It’s been quiet here in the workshop. I had a short break. But today we have started again with the new program with all new workshops.

Because it is almost Easter we have made egg warmers today. And for those who do not like ordinary eggs; it can be put on a chocolate egg just as well.

eierwarmer/egg warmerPetje/Cap.

eierwarmer/egg warmer Kip/Chicken.

paashaas/easter bunnyPaashaas/Easter bunny.

eierwarmer/egg warmer Kuiken/Chicken.

eierwarmer/egg warmer Haan/Rooster.

Glas-in-lood/Stained glass.

Gisteren zijn we met ons gezin naar een oom en tante van mij geweest. Zij hebben een glasatelier (Glasatelier ANS) en gisteren hebben wij met zijn viertjes een workshop “glas-in-lood” gevolgd. We hebben een geweldig leuke dag gehad. De hele dag waren we bezig; eerst oefenen met glas snijden, daarna een ontwerpje maken en toen volgde het echte werk. De loodprofieltjes moesten worden gesneden, het glas op maat gemaakt en alles als een puzzel in elkaar gelegd. Er moest worden gesoldeerd, geschuurd en gepatineerd. Op het solderen na hebben ook de kinderen alles zelf gedaan. Petje af voor hen want het was best een lange dag en veel werk. En wat zijn we alle vier trots op het resultaat!

Yesterday our family visited an uncle and aunt of mine. They run a glass studio (Glasatelier ANS) and yesterday we attended a workshop “stained-glass”. We have had a great day. We were busy all day; first practise with glass cutting, then make a design and finally the real thing. The lead profiles had to be cut, glass cut to size and everything put together like a puzzle. There had to be soldered, sanded and patinated. Accept for the soldering the children have done everything myself. Hats off to them because it was quite a long day and a lot of work. And all four of us are so proud of the result!

 glas in lood/stained glass

 

glas in lood/stained glass

glas in lood/stained glass

glas in lood/stained glass

Speksteen/Soap stone.

Deze week is het vakantie bij ons. Normaal plan ik dan nooit een workshop maar toen ik de nieuwe lijst ging maken had ik de vakanties nog niet in mijn agenda staan. Nu was er voor degenen die niet weg gingen in de vakantie toch de mogelijkheid om iets leuks te komen maken. Dat heb ik geweten! Met tien kinderen hebben we een dier van speksteen gesneden. Het geeft wat rommel maar wat is het leuk om te doen! Er werd ijverig geraspt, gevijld en geschuurd. Uiteindelijk, toen alle diertjes prachtig glad waren, kwam het “tovermoment”. Het moment waarop ik de kale steen tot leven breng door er een laagje olie op te doen. Pas dan komt de tekening van de steen goed naar voren en dat levert altijd weer de nodige oh’s en ah’s op. Om vijf uur gingen er tien blije kinderen met een schitterend dier naar huis.

This week it is Spring holiday over here. Normally I never plan a workshop during the holidays but when I was making the new list I hadn’t written the holidays in my agenda yet. For those who stayed at home during the holiday there was the opportunity to create something fun anyway. It wasn’t unnoticed! With ten children we have cut an animal out of soapstone. It makes some mess but what fun it is to do! There was a lot of grating, filing and sanding. Eventually, when all creatures were beautifully smooth, the “magic moment” came. The moment I bring the bare stone to life by putting a layer of oil on it. It is then comes that the drawing of the stoneware comes out and that always delivers the lots of oh’s and ah’s on. At five o’clock ten happy children went home with a beautiful animal.

uil/owl

dolfijn/dolphin

pinguïn/penguin

eend/duck

uil/owl

olifant/elephant

pinguïn/penguin

 pinguïn/penguin

dolfijn/dolphin

uil/owl

Valentijnsdag/Valentine’s day.

hartendoosje

Afgelopen zaterdag was het Valentijnsdag. De woensdag ervoor hebben de kinderen in de workshop een leuke hartvormige doos versierd. Omdat sommigen de doos aan hun moeder wilden geven heb ik de foto’s nog niet eerder geplaatst. Er zijn weer ware kunstwerken gemaakt, sommige doosjes zijn zelfs aan de binnenkant versierd!

Last Saturday was Valentine’s day. The Wednesday before the children decorated a cute heart shaped box in the workshop. Because some wanted to give the box to their mother I did not post the photos yet. There are true works of art made, some of the boxes are even decorated omn 

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

hartendoos/heart shaped box

 

Letterbakken/Display boxes.

letterbak/display box

Vandaag was het weer heel gezellig in de workshop! Met zeven kinderen heb ik letterbakken in de vorm van huisjes versierd. Helaas had ik er maar zes en Olaf wilde ook heel erg graag meedoen. Ik had nog een oude letterbak uit mijn kinderjaren staan en die heeft hij mogen versieren. Het is weer een kleurrijk geheel geworden!

Today it was very nice again in the workshop! With seven children I have decorated display boxes (I haven’t got a clue what the official translation of “letterbak” is) in the form of houses. Unfortunately I had only six and Olaf also wanted to participate so very much. I still had an old display box from my childhood and that was the one he was allowed to decorate. It all became very colorful again!

letterbak/display box

letterbak/display box

letterbak/display box

letterbak/display box

letterbak/display box

letterbak/display box

letterbak/display box