Knutselen voor Pasen/Crafting for Easter.

 

paasevrsiering/easter decoration

Het is weer bijna Pasen. Gisteren heb ik met een flinke groep kinderen Paasversiering gemaakt. Je hebt er niet veel voor nodig. Een stapel eierdozen, verf, lijm, eventueel kleine pompoentjes (maar propjes watten werken ook prima) en groen (crêpe-)papier.

It is almost Easter. Yesterday I made Easter decorations with a large group of children. You don’t need much material. A pile of egg cartons, paint, glue, possibly small PomPoms (but balls of cotton also work fine) and green (crepe-) paper.

paashaasjes/Easter bunnies

Voor de rij paashaasjes zet je de eierdoos ondersteboven. Verf hem helemaal bruin. Elk “bolletje” wordt een haasje. Knip voor elke haas twee oren, verf die ook bruin en als alles droog is lijm je op elk haasje twee oren. Uit een stukje wit papier knip je tien oogjes en ook die plak je op de haasjes. Als neusjes kan je kleine pompoentjes gebruiken of een klein propje watten. Als je het leuk vindt kan je de haasjes ook nog tandjes geven van wit papier. Voor het gras knip je een reep groen crêpepapier en die knip je in zodat er franje ontstaat. Lijm dit rondom en in de gaten waar straks de eieren in gaan.

For the row Easter bunnies you put the egg carton upside down. Paint it brown all over. Each “ball” will be a bunny. Cut two ears for each bunny, paint them brown as well and when everything is dry, glue two ears on each bunny. From a piece of white paper you cut ten eyelets and you glue them on as well. You can use small PomPoms or small balls of cotton wool for the noses. If you want to you can also give them teeth made from white paper. For the grass you cut a bar of green crepe paper which you cut in to fringe. Glue this around and into the holes where the eggs will be put in.

eierdop/egg cup

Voor de eierdop knip je uit de hoek van een eierdoos één “kuil” met één “berg”. Schilder het in de kleur die jij wilt. De “berg” kan een haasje worden maar natuurlijk ook een kippetje. De “kuil” wordt het mandje van haas/kip waar straks het ei in staat. Ook dit haasje krijgt ogen, een neus en twee oren en eventueel een wipstaartje. Als je er een kippetje van maakt geef je deze van rood papier een kam, een snavel en lellen. Van veertjes kan je een staart en/of vleugels maken. Teken er oogjes op en klaar is je kippetje!

For the egg cup you cut out of the corner of a egg carton one “pit” with one “mountain”. Paint it the color that you want. The “mountain” will be the bunny but of course can also be a chicken. The “pit” is the basket of the bunny/chicken where the egg will go into. This bunny gets eyes, a nose and two ears as well and possibly a cuet bunny tail. If you are making a chicken you have to make it a comb, a beak and wattles out of red paper. From feathers you can give it a tail and/or wings. Draw on the eyelets on and ready is your chicken!

kippetjes/chickens

Voor de twee kippetjes knip je twee “bergjes” uit een eierdoos (meer kan natuurlijk ook!). Maak er kippetjes van op dezelfde manier als beschreven staat bij de eierdop. Je kan zo ook een rijtje haasjes maken.

For the two chicks you cut two “mountains” from an egg carton (or more of course!). Make them the same way as described for the egg cup. You can similarly create a row of bunnies.

Advertenties

Vilten/Felting.

stenen vilten

Zelf vilt maken is ontzettend leuk om te doen. Je hebt er niet veel voor nodig en het resultaat is elke keer weer anders. Vandaag heb ik met de kinderen in de workshop vilt om stenen gemaakt. Deze vrolijk gekleurde stenen kan je als deurstop gebruiken of als presse-papier.

Wat heb je nodig? Lontwol in verschillende kleuren (tegenwoordig in veel hobbywinkels te koop), heet water en zeep. Veel vilters gebruiken olijfzeep maar “gewone” handzeep of afwasmiddel werkt ook prima. Verder heb je natuurlijk nog iets nodig waar je vilt omheen wilt maken. In ons geval een flinke steen.

Making felt is great fun to do. You don’t need much and the result is never the same. Today I have felted on stones with the children in the workshop. This brightly colored stones can be used as a doorstop or paperweight.  What do you need? Wool roving in different colors (nowadays in many hobby shops for sale), hot water and soap. Many use olive soap but “ordinary”  hand soap or dish soap works great as well. Furthermore, you obviously still need something to felt around . In our case a hefty stone.

benodigdheden vilten/felting material

Trek kleine plukjes uit de lontwol en leg die over de steen heen. Leg de plukjes allemaal in dezelfde richting.

Pull small tufts from the wool roving and put that over the stone. Put them  all in the same direction.

eerste laag/firts layer

Als je het eerste dunne laagje hebt gemaakt begin je met het tweede laagje. Leg dit haaks op de eerste laag.

If you have created the first thin layer you start with the second layer. Put it at across the first layer.

tweede laag/second layer

Als je twee tot drie laagjes hebt gemaakt kan je plukjes in extra kleurtjes aan gaan brengen.

If you have created two to three layers you can put on tufts of extra colors.

met alle kleurtjes/with all colors

Wanneer de kleuren naar je zin zijn en de steen helemaal goed is bedekt ga je de steen met heet water besprenkelen (niet onderdompelen! Dan druipt je wol er weer net zo hard af.). Maak je handen ook nat en doe een flinke scheut afwasmiddel op je handen.

When the colors are to your liking and the stone is covered all the way you start sprinkling the stone with hot water (do not submerge! Your wool would come of again). Wet your hands and put a splash of dish soap on your hands.

nat/wet

Wrijf je handen tot er een lekker sopje ontstaat en pak de steen voorzichtig op. Verdeel de zeep over de steen en begin met de zeep zachtjes in de wol te kloppen. In eerste instantie zal de wol nog een beetje aan je handen blijven plakken maar dat wordt na wat “kneden” steeds minder. Na een tijdje gaan de vezels zich steeds meer aan elkaar hechten en begint het al iets meer op vilt te lijken. Je kunt dan wat meer over de wol gaan wrijven waardoor de vezels steeds meer aan elkaar gaan hechten en er langzaam maar zeker vilt ontstaat. Eerst zit de steen nog wat ruim in zijn jasje maar na verloop van tijd zal je merken dat de viltlaag steeds strakker om de steen gaat zitten.

Rub your hands it starts foaming nicely and pick up the stone gently. Divide the soap over the stone and start tapping in the soap gently in the wool. At first, the wool is still sticking a little to your hands but that will become less after some “kneading”.  After a while the fibers attach to each other and are starting to become a little more like felt. You can then go rub a bit more over the wool so that the fibers attach to each other and the wool turns into felt. At first the stone’s jacket is still a bit big but after a while you will notice that the felt layer gets tighter around the stone.

gevilt/felted

Als het vilt echt goed om de steen zit kan je hem onder de kraan uitspoelen tot alle zeep eruit is. Probeer zoveel mogelijk water uit de steen “te knijpen” en laat hem goed drogen (zelfs op de verwarming kan dit een paar uur duren).

When the felt is really tight around the stone you can rinse it under the tap until all the soap is washed out. Try to “squeeze” as much water as possible from the stone and allow it to dry properly (even on the heating this can take a few hours).

stenen vilten

De kinderen hadden nog wat tijd over en hebben toen ook nog vilt om een jampot gemaakt. Superleuk als vaas!

The children still had some time left and then also felted around a jam jar. Super fun as a vase!

gevilte stenen en vaasjes/felted stones and vases

gevilte stenen en vaasjes/felted stones and vases

Reliëfschilderij/Relief painting.

reliëfschilderij/ relief painting

Tijdens de workshop van vandaag hebben we reliëfschilderijen gemaakt. Ik had dit maanden geleden op het programma gezet maar had zelf eigenlijk nog niet een vast idee over hoe we het zouden aanpakken. Op internet had ik wel wat ideetjes gezien maar dat was het allemaal net niet. Op een gegeven moment ben ik zelf aan de slag gegaan en daar is best iets leuks uitgekomen. Ook de kinderen waren heel enthousiast en hebben weer ware kunstwerken gemaakt! Juist omdat het zo leuk was om te doen geef ik jullie hier een werkbeschrijving zodat je zelf ook aan de slag kan.

During the workshop today we have made relief paintings. I had put this on the program months ago but had it not yet a fixed idea about how we would do this. I had seen some ideas on the internet but that was just not what I had in mind. At one point I just started working and something quite nice appeared. The children were also very enthusiastic and have again created true works of art! Because it was so much fun to do, I give you all a work description so that you too can get started.

Bepaal eerst wat je op je schilderij wilt maken. Maak op papier een tekening van hetgeen je in 3D wilt maken. Neem dit over op dun karton en snijd of knip het uit.

First, determine what you want to create on your painting. Make a drawing on paper of what you want to create in 3D. Take this over on thin cardboard and cut it out.

1e laag/1st layer

Voor de laag die daarop komt laat je een deel van je “patroon” weg. Bij mij waren dat de twee benen van het paard die voor de kijker aan de achterkant zitten en de staart en het achterste oor.

For the second layer you leave out part of your “pattern”. In my case that were the two legs of the horse which for the viewer sit at the back and the tail and the rear ear.

2e laag/2nd layer

De derde laag bestaat uit de twee “voorste” benen en het hoofd.

The third layer consists of the “front” legs and the head.

3e laag/3rd layer

De vierde laag bestaat alleen uit de delen die het meest uitsteken; in dit geval de heup van het achterbeen, de schouder van het voorste been en de wang.

The fourth layer consists only of the parts that protrude the most; in this case, the hind leg hip, the shoulder of the front leg and the cheek.

4e laag/4th layer

Als je alle delen op elkaar hebt gelijmd (zet er eventueel een paar wasknijpers op totdat het droog is) kan je je achtergrond op het doek gaan schilderen. Schildersdoekjes zij tegenwoordig overal te koop maar je zou natuurlijk ook een groot stuk dik karton kunnen gebruiken.

If you have glued all the pieces together (put a few clothes pegs on it until it is dry) you can start painting on the canvas background. Canvasses are nowadays for sale anywhere but you could use a large piece of thick cardboard as well.

achtergrond/background

Ook met (dikke) wol kan je reliëf in je schilderij aanbrengen. Ik heb hiermee de boom gemaakt.

You can also make relief in your painting with (thick) wool . I have made the tree with it.

boom/tree

Van papier heb ik blaadjes geknipt. Ik heb ze op de middennerf dubbelgevouwen en daarna één kant met lijm ingesmeerd en de blaadjes aan de boom geplakt.

I have cut leaves out of paper. I have folded them in half on the middle spine and then put glue on one side and stuck the leaves on the tree.

boom met blad/tree with leaves

Het paard heb ik beschilderd, een oog gegeven en van dun draad manen en een staart gemaakt. Een paar bloemen in de wei en klaar was het schilderij!

The horse I have painted, gave him an eye and made mane and a tail with thin yarn. A few flowers in the meadow and the painting was finished!

reliëfschilderij/ relief painting

En dit zijn de schilderijen van de kinderen.

And these are the paintings of the children.

reliëfschilderij/relief painting

reliëfschilderij/relief painting

reliëfschilderij/relief painting

T-shirts versieren/Decorating T-shirts

Eindelijk is in ons deel van het land ook de zomervakantie begonnen. De zon schijnt volop, echt vakantieweer.

Ook in de workshop is het vakantie. Afgelopen woensdag hebben we de laatste workshop van dit seizoen gehad. We hebben T-shirts versierd. Het idee heb ik op internet gevonden en het leek me erg leuk om met de kinderen te doen. In de praktijk bleek het inderdaad een succes!

At last, in our part of the country summer vacation also started. The sun is shining in full, real holiday weather. In the workshop it is holiday as well. Last Wednesday we had the last workshop of this season. We have decorated t-shirts. The idea I found on the internet and I thought it would be really nice to have a go with the children. It turned out to be a success indeed!

-

Neem een simpel wit T-shirt. Leg een klein bakje of schaaltje aan de binnenkant en doe er een elastiekje over zodat de stof strak over het bakje gespannen wordt.

Take a simple white t-shirt. Place a small bowl or dish on the inside and put a rubber band over it so that the fabric is strained tight over the bowl.

patroon met viltstift/pattern with felt tips

Neem dan watervaste (!) viltstiften. Hiermee maak je een leuk patroontje op de stof. Ronde motieven worden het mooist vind ik zelf.

Use  waterproof (!) felt-tip pens. Make a nice pattern on the fabric with them. For me round motifs are the most beautiful.

patroon met alcohol/pattern with alcohol

patroon met alcoho'/pattern with alcohol

Druppel in het midden van het motief een druppeltje alcohol (verkrijgbaar bij de drogist). De inkt gaat dan vloeien. Sommige kleuren worden “uit elkaar getrokken”, andere vloeien alleen maar uit. Zwart vloeide bij ons bijvoorbeeld uit in prachtig turkoois! Druppel steeds een beetje alcohol in het midden tot het hele motiefje nat is en laat het rustig uitvloeien.

Drop a drop of alcohol (available at the drug store) in the middle of the motif. The ink is then spreading out. Some colors are “pulled apart”, other just flow out. For example, with us black turned in beautiful turquoise! Keep dripping a little alcohol in the middle until the whole motif is wet and let it spread quietly.

motiefjes/motifs

Als de alcohol is opgedroogd (gaat vrij snel) dan kan je het bakje een stukje opschuiven en met het volgende motiefje beginnen. Als je ze dicht bij elkaar maakt vloeien de motieven in elkaar over.

When the alcohol has dried (this goes pretty fast) you can move the bowl and start with the following motif. If you make them close to each other the motifs flow into each other.

Als je helemaal klaar bent en het T-shirt is droog, strijk het dan zo heet mogelijk of doe het 15 tot 20 minuten in de droger. Dit zou de kleuren moeten fixeren.

Helaas waren onze viltstiften niet watervast. Wassen was dus geen succes. Maar het betekent wel dat we nog een keer plezier kunnen hebben met het versieren van onze T-shirts. Maar dan wel met de juiste stiften….

If you are completely finished and the t-shirt is dry, iron it as hot as possible or put it in the dryer for 15 to 20 minute. This should fixate the colors. Unfortunately our felt-tip pens were not waterproof. Washing was not a success. But it does mean that we can have fun decorating our t-shirts once again. Only this time with the right markers. …

T-shirt

T-shirt

T-shirt

T-shirt

T-shirt

Plantenhoofden/Planter heads

plantenhoofd/planter head

Vandaag was het weer workshopdag. We waren maar met zijn vieren maar dat vind ik nooit zo erg als we iets gaan doen dat ik nog niet eerder heb geprobeerd. Dit keer hebben we bloempothoofden gemaakt. Geen idee hoe ik die dingen anders zou moeten noemen.

Today was workshopday again. There were only four of us but I think that isn’t a bad thing when we are going to do something that I haven’t tried before. This time we made flower pot heads. No idea how I should name these things differently.

We begonnen met een plastic bakje.

We started with a plastic tray.

basis plantenhoofd/base planter head

Van zelfhardende klei hebben we een lange dunne plak gemaakt en die om het bakje heengerold. Met een natte vinger kan je dan de naad mooi dicht en gladstrijken. Daarna maak je er met klei een gezicht op. Dat kan zo mooi, leuk of gek als je zelf wilt. Als de klei na een paar dagen goed droog is kan je het hoofd eventueel nog beschilderen en/of lakken maar wij laten hem “naturel”. Plant erin en klaar ben je!

Of air-hardening clay, we made a long thin strip and rolled it around the tray. With a wet finger, you can close and smooth out the seam. Then you make a face on it with clay. That can be as beautiful, cute or crazy as you like. When the clay is fully dry after a few days  you can paint or lacquer the head if you want to but we kept them “natural”. Put a plant it and you are ready!

plantenhoofd/planter head

plantenhoofd/planter head

plantenhoofd/planter head

Verander het “kapsel” van je hoofd af en toe of zet verschillende hoofden bij elkaar.

Change the “haircut” of your head every now and then or put different heads together.

plantenhoofden/planter heads

Witte Wieven/White Women.

witte wieven/white woman
Een tijdje geleden werd er op de school van onze kinderen aan een project gewerkt. Elke klas had een eigen onderwerp. Eén van de klassen had als thema “sagen en legenden”. In onze omgeving is één van de bekendste legendes die van de Witte Wieven.
Lang geleden woonde er aan de rand van Zwiep (bij Lochem) een boer. Hij had geen zonen, alleen een dochter, Johanna. De boer wilde graag dat Johanna zou trouwen met Hendrik, een zoon van een rijke boer. Johanna wilde veel liever met Albert trouwen, een arme boerenjongen.
De vader van Johanna bedacht een plan en liet de beide jongens een proef afleggen. Ze moesten ’s nachts naar de kuil in het bos gaan waar de Witte Wieven woonden en daar een spit ingooien. Degene die als eerste terug zou komen mocht met Johanna trouwen.
Hendrik had een snel paard maar werd bang in het donker en gooide het spit ergens n de struiken en ging er vandoor. Albert had een oud paard. Verblind door liefde reed hij door tot de kuil en gooide het spit erin. De Witte Wieven kwamen krijsend uit de kuil en achtervolgden Albert. Hij wist echter uit hun handen te blijven en kwam veilig aan bij het huis van Johanna.
Johanna’s vader hield woord en liet Albert trouwen met Johanna. De dag na de bruiloft vond Albert in de nevels op de stoep van de boerderij van het bruidspaar een spit. En het spit blijkt van goud te zijn!
De Witte Wieven bleken het goed voor te hebben met Albert en Johanna en ze leefden nog lang en gelukkig.

A while ago, at our children’s school they had a project. Each class had its own theme. One of the classes had the theme “sagas and legends”. In our surroundings one of the most famous legends is of the White Women. Long ago on the edge of Zwiep (near Lochem) there lived a farmer. He had no sons, only a daughter, Johanna. De farmer was keen that Johanna married Hendrik, a son of a wealthy farmer. Johanna much rather wanted to marry Albert, a poor farmers boy. The father of Johanna came up with a plan and left the both guys a trial. They had to go to the pit in the forest at night where the White Women lived and they had to throw a spit into the pit. The first one that would come back could marry Johann. Hendrik had a quick horse but was afraid of the dark and threw the spit in the bushes and ran off. Albert had an old horse. Blinded by love, he drove to the pit and threw the spit in it. The White Women came out of the pit screaming and chased Albert. He managed to stay out of their hands and arrived safely at Johanna’s house.
Johanna’s father kept his word and let Albert marry Johanna. The day after the wedding Albert found in the mists on the pavement of the farm of the bridal couple a spit. And the spit turns out to be made of gold! The White Women meant well for Albert and Johanna and they lived happily ever after.

skelet/skeleton
Voor het project heb ik in de groep geholpen met het maken van Witte Wieven.
Maak eerst van pijpenragers een skelet.
For the project I helped the group making White Women.
First, create a skeleton of pipe cleaners.

skelet papier maché/skeleton paper maché
Maak daar met papier maché armen, benen en een hoofd aan. Zorg dat je poppetje al wel en de goede houding zit. Na het drogen kan je er niet veel meer aan verbuigen.
Make arms, legs and a head from paper maché. Make sure you put your doll already in the right position. After drying you can’t bend any more.
beschilderd/painted
Als de papier maché goed gedroogd is kan je je pop beschilderen.
If the paper maché has dried properly, you can paint your doll.
met haar/with hair
Maak haren van (uitgerafelde) wol.
Make hair out of (pulled) wool.
Wit Wief/White Woman
Maak een jurk van een stukje oud laken en bind dit rondom de taille vast met een stukje touw. Geef het Witte Wief tenslotte nog een bezem van takjes om op te vliegen.
Make a dress from a piece of old cloth and tie with a piece of string around the waist . Finally give the White Woman a broom of twigs to fly on.

Paasmandje/Easter basket.

paasmandje/easter basket
Nog een paar dagen en het is Pasen. De kinderen gaan natuurlijk paaseitjes zoeken en die moeten ergens in. Van een oud melkpak heb ik een paasmandje geknutseld.
It is only a few days before Easter. Of course the children will have an Easter egg hunt. And those eggs have to be put into something. I made an Easter egg basket out of an old milk jug.

melkpak/milk jug
Zorg dat het pak goed schoon is van binnen en buiten.
Make sure the milk jug is cleaned out really well, both inside and outside.

melkpak/milk jug
Teken met een stift de omtrek van het mandje.
Draw the contours of a basket with a felt tip pen.

paasmandje/easter basket
Snijd of knip het mandje uit en snijd of knip gleuven in het onderste deel. Niet de delen van de hengsels aan elkaar (dit kan natuurlijk ook met plakband).
Cut out the basket and make cuts in the lower part. Staple the parts of the handle together (or use tape).

paasmandje/easter basket
Weef nu door de gleuven met materiaal dat je leuk vindt. Je kunt van alles gebruiken; draadjes wol, lintjes, strookjes papier of stof.
Weave through the cuts with material you like. You can use all kinds of things; threads of wool, ribbons, strips of paper or fabric.

paasmandje/easter basket
Als je bovenaan de gleuven bent werk je de rand af. Als laatste versier je het hengsel. Laat de paashaas maar komen.
When you are at the top of the cuts you finish off the edge. Last but not least you decorate the handle. The Easter bunny is welcome!

paasmandje/easter basket