Legofeestje!/Lego party!

We hebben officieel een tiener in huis! Afgelopen vrijdag werd onze zoon 10 jaar. Natuurlijk lijkt het nog maar zo kort geleden dat hij geboren werd, welke moeder zegt dat nou niet? De tijd vliegt.

We hadden besloten dat we het feestje voor de vrienden van school direct na schooltijd zouden houden en het moest een Legofeestje worden. De uitnodigingen hadden een afbeelding van een aantal Legomannetjes (helaas ben ik vergeten om hier een foto van te maken).

Het feest begon met het drinken van limonade en daarna wilden de kinderen hun cadeautjes verstoppen. Toen alle cadeautjes gevonden en uitgepakt waren konden we aan de taart beginnen. Uiteraard was deze in de vorm van een Legoman en hij werd met luid gejuich begroet. Aan Olaf de eer om de eerste incisie van de operatie uit te voeren 🙂 Bijna iedereen wilde het hoofd hebben dus die hebben we verloot. Alle kinderen zaten te smullen! Altijd fijn als je baksels in de smaak vallen.

We now have officially a teenager in the house! Last Friday our son turned 10. Of course it still seems like yesterday that he was born, which mom doesn’t feel like this? Time flies.  We had decided that we would have the party for the friends from school directly after school time and it had to be a Lego party. The invitations had a picture of some Lego men (unfortunately I forgot to take a picture of it). The party began with drinking lemonade and then the children wanted to hide their presents. When all the presents were found and unwrapped we could  start eating the cake. Of course this was in the form of a Legoman and it was welcomed with loud cheers. Olaf had the honor of making the first incision of the operation. Almost everyone wanted the head so that we have raffled off. All children loved it! Always nice if your bakings are enjoyed.

Legotaart/Lego cake

Legotaart/Lego cake

Na de taart was het tijd voor wat spelletjes met als thema…Lego! Eerst moesten de kinderen proberen om met een rietje een aantal Legoblokjes van de tafel “op te zuigen” en dan in een bakje doen. Dat bleek voor sommigen lastiger dan gedacht!

After the cake  it was time for some games with the theme …Lego! The children first had to try to “suck up” some Lego blocks with a straw and then put them in a bowl. That turned out to be tricky for some!

Legospel/Lego game

Toen werd het groepje in twee teams verdeeld. Elk team kreeg een doos met Duploblokken en daar moesten ze een zo hoog mogelijke toren van bouwen, binnen één minuut. Ze kwamen een heel eind! Van diezelfde blokken moest er daarna een brug worden gebouwd. Na vijf minuten gingen we kijken of de bruggen sterk genoeg waren om iets zwaars te dragen zonder in te storten. Het oorspronkelijke idee (leve internet!) was om de bruggen van gewone Lego te bouwen en te testen met een (rauw)ei. Dat was natuurlijk leuker geweest maar in de voorbereiding van het feest was er helaas geen tijd om ook nog twee gelijke bakken met Legoblokjes te maken. Het maakte voor de kinderen niet uit, die vonden het zo ook geweldig leuk!

Then the group was divided into two teams. Each team got a box with Duplo blocks and from that they had to build a tower as high as possible, within one minute. The towers were pretty high! After that they had to build a bridge with the same blocks. After five minutes we checked if the bridges were strong enough to bear something heavy without collapsing. The original idea (hurray for the internet!) was to build the bridges of ordinary Lego and test it with a (raw) egg. That would have been more fun of course, but in the preparation of the feast there was no time to make two equal boxes with Lego blocks. It didn’t matter for the children, who found it great fun the way it was!

Legobrug bouwen/builing a Lego bridge

Na deze spelletjes zijn we verhuisd naar de workshopruimte waar een leuk knutselproject op de kinderen lag te wachten. Van gips had ik grote Legopoppen gegoten en deze mochten ze allemaal op hun eigen manier versieren. Eerst werd er alleen geschilderd maar op een gegeven moment werden er dingen bij verzonnen. Glitterstenen werden gebruikt en zelfs hengels met vissen werden er gemaakt. Wat is het toch handig als je een leuk voorraadje met knutselspullen bij de hand hebt.

After these games we moved to the workshop space where a fun arts and crafts project was waiting for the children. Of plaster I had made big Lego dolls and they could be decorated the way everyone wanted. First the children only painted but at some point they started using their imagination and things were made up. Glitter stones were used and even fishing rods with fish were made. It is very handy if you have a nice stash with craft supplies at hand.

Legomannen versieren/decorating Lego men

Toen iedereen klaar was met knutselen was er nog wat tijd om de energie kwijt te raken. Tijd voor Twister! Ik had van een laken een Lego-Twisterspel gemaakt. Niet met stippen zoals het origineel maar met gekleurde rechthoeken in de vorm van Legostenen. Altijd een succes en voor degene die het spel leidt leuk om te zien hoe iedereen in de knoop raakt.

When everyone had finished crafting, there was still some time to get rid of some energy. Time for Twister! From a bed sheet I had made a Lego’s Twister game. Not with dots like the original but with colored rectangles in the form of Lego bricks. Always a success and for the one who leads the game fun to see how everyone gets tied in knots.

Lego Twister

Intussen had papa voor het eten gezorgd. Pizza. Het was de bedoeling dat die in de vorm van Legostenen zou zijn maar helaas is dat niet gelukt. Het idee was om rondjes uit de ham te snijden, daar plakken kaas overheen en als die zou smelten zouden de rondjes er een beetje bovenuit steken. Alleen hadden we dan dikkere plakken ham moeten gebruiken. Nou ja, de pizza was in ieder geval lekker en ging er bij iedereen wel in. Een ijsje toe en iedereen had zijn buik weer rond.

In the meantime Dad prepared dinner. Pizza. It was intended that that would be in the form of Lego bricks but unfortunately we did not succeed. The idea was to cut circles out of the ham slices, cover with cheese and if that would melt the buttons of ham would stick out a little above the rest. But we should have used thicker slices of ham. Well, the pizza was delicious and all enjoyed. An ice cream as dessert and everyone had filled their stomach.

De kinderen zouden bijna weer opgehaald worden en zijn met zijn allen nog druk bezig geweest om een mooi bouwwerk te maken.

Bij het naar huis gaan kreeg iedereen natuurlijk nog iets mee naar huis. Ik had voor allemaal een tas gemaakt met een Legofiguur erop. Daarin zaten gummetjes in de vorm van Legoblokjes, zelfgemaakt winegums in de vorm van Legopoppetjes, chocolade Legoblokken en natuurlijk de versierde Legopop.

The children would almost be picked up again by their parents and were very busy to make a beautiful building. When going home, of course, everyone got something to take with him. I had made a bag with a Lego figure on top for everyone. In it there were erasers in the form of Lego blocks, homemade Gummy candy in the form of Lego figures, chocolate Lego blocks and of course the decorated Legodoll.

Legotas/Lego bag

Legogummetjes/Lego erasers

Lego winegums/Lego candy

Legochocola/Lego chocolate

Alle kinderen waren even enthousiast over het feest en allemaal gingen ze moe maar voldaan naar huis. Van te voren was ik nog even bang dat er misschien kinderen zouden zijn die het maar niks vonden dat we thuis bleven maar daar had ik me geen zorgen over hoeven te maken. Het was een supergeslaagd feest!

All children were equally enthusiastic about the party and they all went home tired but satisfied. In advance, I was afraid that there might be children that would not like we had remained at home but I’m should not have worried about it. It was a super successful party!

De vorm voor de grote Legopop (en ook die voor de kleine poppetjes en de blokjes) heb ik online in Amerika besteld.

The moulds for the large Lego doll (and the one for the small dolls and the bricks as well) I ordered online in America.

Legopoppen/Lego men

Advertenties

4 thoughts on “Legofeestje!/Lego party!

 1. Hoi,wat een leuk feestje,mijn zoontje heeft volgende week zijn lego feestje,hoe heb je die grote lego poppetjes van gips gekregen? Groetjes

 2. Wat een origineel feestje!
  Ook ik wil graag weten hoe je die prachtige lego poppen van gips hebt gemaakt?
  Gr. Katrien Elst

 3. Hallo, ik ben helemaal geïnspireerd! Mijn zoon wordt 9 en hij krijgt ook een lego feestje. Ik zou heel graag jouw idee willen gebruiken van de gipsen Lego-poppen die ze dan zelf kunnen beschilderen maar ik kan nergens de bakvorm vinden op internet… Mag ik vragen waar jij hem vandaan hebt?

  Ik hoor graag van je!

  Groetjes,
  Mirjam

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s