Van reuzenheg naar moestuin/From giant hedge to vegetable garden.

Naast ons huis staat een heg. Een Grote, Lange, Hoge heg. Ik ben degene die het ding altijd moet snoeien en eigenlijk was ik dat na al die jaren dat we hier nu wonen wel een beetje zat. Combineer dat met het feit dat ik vorig jaar gestopt ben met mijn moestuin (aan de andere kant van ons stadje) en het feit dat ik deze moestuin best een beetje mis. Dan is het een kwestie van één en één optellen en dan kom je uit bij –>heg eruit, moestuintje naast het huis.

Ik had er al een paar fruitsoorten geplant. Kruisbessen, een doornloze braam en een Jostabes. Die laatste is een kruising tussen een kruisbes en een zwarte bes. Erg lekker! Deze moesten wel eventjes uitgegraven worden want de heg zou met een graafmachientje verwijderd worden. Bovendien had ik gezegd dat we zelf de oude schutting die er stond weg zouden halen. Dat scheelde weer een paar honderd euro. Ik kon dus flink aan de slag!

Next to our house there’s a hedge. A Large, Long, High hedge. I am the one that has to s prune the thing and actually I was a bit tired of it after all these years that we have been living here. Combine that with the fact that last year I quit with my vegetable garden (on the other side of our town) and the fact that I’m missing this vegetable garden quite much. Then it’s a matter of putting one and one together and then you’ll come to–> hedge out, little vegetable garden next to the house.

I had already a few fruit species planted. Gooseberries, a thorn less BlackBerry and a Jostaberry. That last one is a mix of gooseberry and blackcurrant. Very delicious! These were to be excavated for a while because the hedge would be removed with a little digger. In addition, I had said that we would get rid off the old fence that stood there. That would make a difference of a few hundred euros. I had work to do!

 

Zo gezegd, zo gedaan. Planten veilig gesteld, schutting weg, laat de graafmachine maar komen!

Having said that I saved plants, took out the fence, lets get the digger in!

Wat een ruimte!

So much space!

Nu de nieuwe schutting erin. Daar hebben we een paar “mannetjes” voor ingehuurd. Dat zie ik niet zo zitten om zelf te doen. De schutting bestaat uit gegalvaniseerde betonstaalmatten met daar tegenaan dikke rietmatten. Daar kan straks mooi de braam tegenaan groeien. En natuurlijk moet ik nou ook naar het tuincentrum voor wat meer nieuwe klimplanten. Wat een straf…..

Now the new fence has to get in. We have hired a few men for that. I don’t want to do that myself. The fence is made of galvanized welded steel mesh with thick reed mats. That will be a lovely place for the blackberry. And of course I will have to go to the garden centre for some more new climbing plants. Such punishment …

En zo ziet het er nu uit. De schuttingdeur is verder naar voren gehaald zodat we geen ongenode gasten hebben die ons  fruit plukken. De Gelderse Roos is van achter verhuisd naar de voorkant. Ik ben er blij mee al zal het moestuintje tot volgend jaar moeten wachten. Misschien kan ik nog wat sla en worteltjes zaaien maar veel meer zal niet meer lukken.

And this is what it looks like now. The fence door is now more to the front of the house so that we have no uninvited guests that pick our fruit. The Viburnum Opulus is moved from the back to the front. I am happy with it although the vegetable garden will have to wait until next year. Maybe I can still sow some lettuce and carrots but I don’t think there will be much more for this year.

En de kinderen vonden het ook super! Ze mochten op de graafmachine zitten!

And the children found it amazing as well! They could sit on the digger!

Advertenties

2 thoughts on “Van reuzenheg naar moestuin/From giant hedge to vegetable garden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s